Οπτικές ίνες

Μοχιανάκης Κωστής στις 20-07-2011 Οπτικές ίνες|Απόψεις
Στην τοποθέτησή του , στα σεμινάρια της Ερμούπολης (7 έως 10 Ιουλίου 2011) ο Κώστας Τρούλος παρουσίασε έρευνα περιπτώσεων σε 12 χώρες και πάνω από 80 ευρυζωνικά έργα για να ανιχνεύσει μοντέλα, προβλήματα και προοπτικές στην αξιοποίηση των ευρυζωνικών Μητροπολιτικών δικτύων των Ελληνικών πόλεων. Μελετά τις περιπτώσεις των πρωτοπόρων Παρουσιάζει τις κύριες ευρυζωνικές στρατηγικές ανα χώρα και καταλ...
στις 09-06-2011 Οπτικές ίνες|Δήμος Ηρακλείου
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης υπέγραψε με την ανάδοχο εταιρεία ¨ ΕΡΙΚΣΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ¨ τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου : ¨Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Ηρακλείου Κρήτης¨ Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.178.269,07 € και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. ¨Ψηφιακή Σύγκλιση¨ (Ε.Σ.Π.Α.). Το έργο αυτό αποτελεί επέκταση ενός παλαιότερου έργου που έχε...
Μοχιανάκης Κωστής στις 02-02-2011 Δίκτυο ΙΚΑΡΟΣ|Οπτικές ίνες
Oι Διαδημοτικές Κοινότητες που έχουν συσταθεί με στόχο την συνεργασία των Δήμων σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών συναντήθηκαν στην Αθήνα  στις 19.01.2011. Σκοπός της συνάντησης ήταν η διαμόρφωση κοινών θέσεων σχετικά με τη διαβούλευση για  τους όρους της διακήρυξης του Διεθνούς Διαγωνισμού  για την ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης με αντικείμενο τη  Διαχείριση, Αξιοποίηση, Σ...
Μοχιανάκης Κωστής στις 21-01-2011 Οπτικές ίνες|Απόψεις
Την Τετάρτη 19-1-2011 συναντήθηκαν τα διαδημοτικά σχήματα συνεργασίας  ( ΙΚΑΡΟΣ, Νοτιοδυτικής Ελλάδας, CitiesNet και δίκτυο Βορέας ) για να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την δημόσια διαβούλευση των  όρων  της διακήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης με αντικείμενο τη  Διαχείριση, Αξιοποίηση, Συντήρηση και περαιτέρω Ανάπτυξη των Μητροπολιτικών Δικτ...
Μοχιανάκης Κωστής στις 02-12-2010 Ειδήσεις|Οπτικές ίνες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 30 Σεπτεμβρίου τ.ε. συμπληρωματικά μέτρα με τα οποία διευκολύνεται η επέκταση και αφομοίωση ταχείας και υπερταχείας δικτύων ευρυζωνικότητας στην ΕΕ μέσα από ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Τα μέτρα της Επιτροπής αποβλέπουν στην ενθάρρυνση περισσότερων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε ταχέα και υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα, που με τη σειρά τους θα αποφέρουν...
στις 05-10-2010 Ειδήσεις|Οπτικές ίνες|Ψηφιακές υπηρεσίες
Δημοσιεύουμε τις προτάσεις της ERRICSON   αναφορικά με τη ενέργεια του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών να θέσει σε δημόσια διαβούλευση την Ανάδειξη Διαχειριστή των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών - ΜΑΝ. Παραθέτουμε τα ακόλουθα στοιχεία απο το απαντητικό κείμενο σχετικά με τη επίσημη θέση της ERRICSON. Αξιότιμοι κύριοι,   Σε συνέχεια της «Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά μ...