Ο Δήμος Ρεθύμνης, στην συνεχή προσπάθεια του να προσφέρει σύγχρονες υπηρεσίες στους πολίτες και στους επισκέπτες του. Παρέχει ένα νέο ασύρματο δίκτυο wi-fi με ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση γι’ όλους. Ο Δημότης, στις περιοχές κάλυψης του δικτύου, μπορεί να συνδεθεί στο Διαδίκτυο χωρίς κωδικό, είτε με το κινητό του τηλέφωνο, είτε με φορητό υπολογιστή, tablet ή οποιαδήποτε άλλη wi-fi ενεργοποιημένη συσκευή. Το δίκτυο του Δήμου Ρεθύμνης έχει ονομασία municipality_of_rethymno. Οι περιοχές κάλυψης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 1500 μέτρα παραλίας από την Οδό Κιουλούμπαση μέχρι την Μαρίνα, τις πλατείες Μικρασιατών, Τεσσάρων Μαρτύρων και Αγνώστου Στρατιώτη, τον Δημοτικό Κήπο, το Θέατρο Ερωφίλη στη Φορτέτζα και το χώρο γύρο από το Δημαρχείο. Ο Δ...

Ιντερνετική υπόσταση απέκτησε το πρότζεκτ «Citizens? Initiative» που έθεσε σε εφαρμογή τον Μάρτιο η φινλανδική κυβέρνηση και το οποίο προβλέπει πως το κοινοβούλιο δεσμεύεται να συζητήσει και να αποφασίσει για οποιοδήποτε νομοσχέδιο προτείνει μία ομάδα πολιτών, αρκεί αυτό να συνυπογράφεται από τουλάχιστον 50.000 Φινλανδούς με δικαίωμα ψήφου. Το πρότζεκτ προέβλεπε πως οι προτάσεις θα μπορούν να υποβληθούν είτε γραπτά είτε ηλεκτρονικά και, πριν από λίγες ημέρες, ενέκρινε τις προδιαγραφές της διαδικτυακής πλατφόρμας που δημιουργήθηκε γι? αυτό τον σκοπό. Η online πλατφόρμα ονομάζεται «Open Ministry» και αναπτύχθηκε από την ομώνυμη φινλανδική μη κυβερνητική οργάνωση, με σκοπό να γίνει πιο εύκολη η υποβολή νόμων από τους πολίτες, αλλά και η συλλογή υπογραφών. Καθώς το πρότζεκτ προβλέπει πως θα πρέπει να πιστοποιείται η (γραπτή ή ηλεκτρονική) υπογραφή των πολιτών, η ΜΚΟ συνεργάστηκε με τις φινλανδικές τράπεζες και τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, ώστε κάθε χρήστης να μπορεί να επαληθεύει την ταυτότητά του με τους ίδιους κωδικούς που έχει πρόσβαση μέσω ίντερνετ στον τραπεζικό του λογαριασμό ή στον λογαριασμό του κινητού του τηλεφώνου. Μάλιστα, όλοι οι πάροχοι και...
25-09-2012
Είκοσι (20) κοινοπραξίες εταιρειών πληροφορικής, όσες είχαν υποβάλει προσφορές, πέρασαν από τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που διενήργησε η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε και προχωρούν στην επόμενηστην επόμενη φάση του διαγωνισμού «Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων». Tα σχήματα των "Algosystems - Ερατοσθένης Μελετητική" και "Altec - Μaster Κέντρο Κατάρτισης και Συμβουλευτική - OTS - Q&R" μετέχουν στους διαγωνισμούς όλων των υποέργων. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 30,5 εκατ. ευρώ, έχει χωριστεί σε πέντε (5) υποέργα ανά την Επικράτεια στα οποία συμμετέχουν τα εξής σχήματα: Στην «Ομάδα Γ», που περιλαμβάνει την Μακεδονία και Θράκη με προϋπολογισμό 7,988 εκατ. ευρώ, στην επόμενη φάση μετέχουν τα εξής σχήματα: 1. Algosystems - Ερατοσθένης Μελετητική 2. Altec - Μaster Κέντρο Κατάρτισης και Συμβουλευτική - OTS - Q&R 3. SingularLogic Intergrator και SingularLogic Στο υποέργο της «Ομάδας Α» που περιλαμβάνει την Αθήνα, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες με προϋπολογισμό 7,640 εκατ. ευρώ, περνούν στην επόμενη φάση τα σχήματα των: 1. Algosystems - Ερατοσθένης Μελετητική 2. Altec - Master - OTS - Q&R 3...
06-09-2012
ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Οι δημόσιες διοικήσεις έχουν την αποστολή για την βέλτιστη κατανομή των διαθέσιμων πόρων κατά τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο, διαφανή και οικονομικά αποδοτικό. Το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, είναι ένας δημόσιος πόρος βασισμένος σε μη ανταγωνιστικά δικαιώματα χρήσης, το οποίο επιτρέπει την μείωση των φραγμών εισόδου στην ανάπτυξη λογισμικού και προσφέρει στους δημόσιους ενδιαφερόμενους φορείς μια σειρά από οικονομικά αποδοτικά, επαναχρησιμοποιήσιμα εργαλεία και πόρους, που μπορούν να δώσουν ώθηση στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, οι δημόσιοι οργανισμοί έχουν σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή αγορά λογισμικού ως μεγάλης κλίμακας "καταναλωτές" λογισμικού, με εξειδικευμένες ανάγκες και απαιτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η υιοθέτηση λογισμικού στο δημόσιο τομέα, δεν είναι μια ουδέτερη ή τεχνική διαδικασία, αλλά έχει σημαντικό πολιτικό και στρατηγικό χαρακτήρα, με διάφορες επιπτώσεις και πτυχές πολιτικής, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για να μπορέσει η Δημόσια Διοίκηση να εξυπηρετήσει τον ρόλο της πιο αποτελεσματικά θα πρέπει να αξιοποιήσει τα οφέλη του...
14-08-2012
Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος Βολουδάκης συναντήθηκε την Τρίτη 17 Ιουλίου, με το Προεδρείο της Επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκε το πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο Υφυπουργός παρουσίασε τις βασικές αρχές του κυβερνητικού προγράμματος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τόνισε την ανάγκη συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση στην προσπάθεια καταπολέμησης της γραφειοκρατίας. Σημείωσε παράλληλα, ότι υπάρχει ήδη συνεννόηση προς αυτήν την κατεύθυνση με το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο έχει και την αρμοδιότητα για την τοπική αυτοδιοίκηση και θα συμμετέχει σε όλα τα βήματα της προσπάθειας που ξεκινά. Ειδικότερη συζήτηση έγινε –μεταξύ άλλων- για ορισμένα κρίσιμα ζητήματα για την ανάπτυξη υποδομών και διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως: Για την προετοιμασία και την προώθηση των έργων που συνδέονται με την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών Για την αξιοποίηση των μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών (ΜΑΝ) Για την ανάγκη της αξιοποίησης του...
18-07-2012
Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να βρεθεί ο τρόπος για τον καλύτερο σχεδιασμό και προσαρμογή των πόλεων σε έξυπνα και βιώσιμα περιβάλλοντα. Σχεδόν τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων ζουν σε πόλεις, καταναλώνοντας το 70% της ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμφόρηση στοιχίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν το 1% του ΑΕΠ της κάθε χρόνο. Σε μεγαλύτερο ποσοστό συναντάται σε αστικές περιοχές. Έξυπνες αστικές τεχνολογίες μπορούν να συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση πολλών αστικών προκλήσεων. Προωθώντας μία Συνεργασία Έξυπνων Πόλεων και Κοινοτήτων για την Καινοτομία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης έξυπνων τεχνολογιών στις πόλεις, μέσω της συγκέντρωσης ερευνητικών πόρων από την ενέργεια, τις μεταφορές και τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας και μέσω της συγκέντρωσής τους σε ένα μικρό αριθμό προγραμμάτων που θα εφαρμοστούν σε συνεργασία με τις πόλεις. Για το 2013, 365 εκ. ευρώ σε ευρωπαϊκούς πόρους, προορίζονται για την παρουσίαση αυτών των τύπων λύσεων αστικής τεχνολογίας. Όπως επισημαίνει σχετικά με το θέμα, στην παρούσα φάση, πολλά εμπόδια περιορίζουν την δυνατότητα των έξυπνων τεχνολογιών, και...
16-07-2012
Σε ένα μικρό χωριό του ορεινού Ρεθύμνου, τον Φουρφουρά, οι γιοί και οι κόρες των 560 μόλις κατοίκων έχουν την τύχη να εκπαιδεύονται από έναν άνθρωπο που αγαπάει το επάγγελμα του και με το παραπάνω. Ο Άγγελος Πατσιάς, που πριν λίγους μήνες είχε μιλήσει στο NEWS247, διορίστηκε στην άκρη του πουθενά, αλλά αντί να απογοητευτεί, αποφάσισε να πειραματιστεί με τον καλύτερο και τον πιο ευφάνταστο τρόπο, παρασύροντας στο όνειρο του, τους εκκολαπτόμενους μαθητές του. Χωρίς καμία επιδότηση, αλλά με πολύ προσωπικό κόπο και προσπάθεια. Κόντρα στις ανεπάρκειες του ελληνικού κράτους και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η παιδεία σε εθνικό επίπεδο, δημιούργησε το «Σχολείο της φύσης και των χρωμάτων», που ακολουθεί το δικό του εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας. Οι μαθητές του μαθαίνουν να τραγουδούν, να απαγγέλλουν ποίηση, να παίζουν θέατρο, να χορεύουν, να συναγωνίζονται σε «μάχες χορευτικών συγκροτημάτων», να καλλιεργούν τα δικά τους μποστάνια και να αγαπούν τη φύση. Ακολούθησαν μαθήματα γαλλικών μέσω skype, μαθήματα σε σκηνές στη φύση, διαδραστικές διδασκαλίες με σχολεία από όλη την Ελλάδα. Κοινώς, η τεχνολογία και η αυτοοργάνωση στην υπηρεσία της αληθινής μάθησης. Ένα...
27-06-2012

Είσοδος

Υπηρεσία Ενημερώσεων

Εισάγετε το email σας για να αποστέλλεται κάθε νέα ανάρτηση και newsletter του δικτύου ΙΚΑΡΟΣ