Συνεργασία Έξυπνων Πόλεων και Κοινοτήτων για την καινοτομία προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να βρεθεί ο τρόπος για τον καλύτερο σχεδιασμό και προσαρμογή των πόλεων σε έξυπνα και βιώσιμα περιβάλλοντα.

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων ζουν σε πόλεις, καταναλώνοντας το 70% της ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συμφόρηση στοιχίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν το 1% του ΑΕΠ της κάθε χρόνο.

Σε μεγαλύτερο ποσοστό συναντάται σε αστικές περιοχές.

Έξυπνες αστικές τεχνολογίες μπορούν να συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση πολλών αστικών προκλήσεων.

Προωθώντας μία Συνεργασία Έξυπνων Πόλεων και Κοινοτήτων για την Καινοτομία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης έξυπνων τεχνολογιών στις πόλεις, μέσω της συγκέντρωσης ερευνητικών πόρων από την ενέργεια, τις μεταφορές και τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας και μέσω της συγκέντρωσής τους σε ένα μικρό αριθμό προγραμμάτων που θα εφαρμοστούν σε συνεργασία με τις πόλεις.

Για το 2013, 365 εκ. ευρώ σε ευρωπαϊκούς πόρους, προορίζονται για την παρουσίαση αυτών των τύπων λύσεων αστικής τεχνολογίας.

Όπως επισημαίνει σχετικά με το θέμα, στην παρούσα φάση, πολλά εμπόδια περιορίζουν την δυνατότητα των έξυπνων τεχνολογιών, και φέρει ως παράδειγμα τον υψηλό τεχνολογικό κίνδυνο, τις δυσκολίες σχετικά με αβέβαιες επιστροφές από επενδύσεις και ρυθμιστικές δυσκολίες.

Σε δύσκολους οικονομικά καιρούς οι επιχειρήσεις και οι πόλεις διστάζουν να μεγεθύνουν και να αναπτύξουν ραγδαία καινοτόμες τεχνολογίες, παρά τις πιθανές μειώσεις κόστους και τις μειώσεις μακροπρόθεσμων εκπομπών αερίων.

Οι υπηρεσίες μεταφορών, ενέργειας και τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας και οι αλυσίδες αξίας έχουν αρχίσει να συγκλίνουν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας μακροχρόνια εμπειρία στην προώθηση και εφαρμογή αστικών προγραμμάτων στις μεταφορές, την ενέργεια και τις τεχνολογίες πληροφοριών, θεωρεί ότι πρέπει να συγκλίνουν και αυτές οι προσπάθειες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας νέος τρόπος σκέψης σε κάθε τομέα.

Σχετικά με το θέμα ο Επίτροπος Ενέργειας Günther Oettinger δήλωσε: «Η καινοτομία ωθεί την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, καθώς και τα καλύτερα μέσα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής απόδοσης. Χάρη στη συνεργασία της, τα υψηλής απόδοσης συστήματα ψύξης και θέρμανσης, οι έξυπνες μετρήσεις, η ενεργειακή διαχείριση σε πραγματικό χρόνο και τα κτίρια μηδενικής ενέργειας είναι λύσεις για τις γειτονιές που θα διαδοθούν σε όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις».

Από το www.localit.gr