Ψηφιακές υπηρεσίες

Μοχιανάκης Κωστής στις 14-12-2011 Ψηφιακές υπηρεσίες|Δήμος Χανίων
«Η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του Δήμου και η ανάπτυξη μιας σειράς νέων, καινοτόμων ηλεκτρονικών εφαρμογών που θα συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων δημοτικών υπηρεσιών και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών αποτελούν βασική προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή των Χανίων». Τα παραπάνω επισήμαν...
Μοχιανάκης Κωστής στις 09-08-2011 Δήμος Ηρακλείου|Ψηφιακές υπηρεσίες
Πρόσφατα εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου: « Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας και Φροντίδας στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης » στο Δήμο Ηρακλείου από το Ε.Π ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ. Το έργο συντονίζει και θα υλοποιήσει ο Δήμος Ηρακλείου για όλους τους μεγάλους καλλικρατικούς Δήμους της Κρήτης (Χανίων , Ρεθύμνου και Αγ Νικολάου).Το πρόγραμμα είναι το αποτέλεσμα της πολύμηνη...
Μοχιανάκης Κωστής στις 29-07-2011 Ψηφιακές υπηρεσίες|Δήμος Νάξου
Τα εμπνευσμένα πρόσωπα, όμορφα δημιουργούν ! Έτσι θα μπορούσε κανείς να παραλλάξει τον τίτλο της κινηματογραφικής ταινίας παρακολουθόντας τις ICT δραστηριότητες του Δήμου Νάξου και του Γιάννη Σέρβου.Έχουμε και άλλες φορές παρουσιάσει τις ενδιαφέρουσες εφαρμογές που τίθενται σε λειτουργία στο όμορφο νησί.Συνήθως λέμε μπράβο Δήμαρχε.Είναι η ώρα να συμπληρώνουμε , μπράβο συνάδελφοι ! Στην παρουσίαση...
Μοχιανάκης Κωστής στις 27-06-2011 Απόψεις|Ψηφιακές υπηρεσίες
  Ο ρόλος των έξυπνων φορητών συσκευών  αυξάνεται ολοένα και περισσότερο σε πολλούς τομείς της οικονομικής ζωής των πόλεων.Ένας από τους τομείς αυτούς είναι το ταξιδιωτικό μάρκετινγκ.Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψιν από τους υπευθύνους των τοπικών οργανισμών προώθησης των πόλεων δεδομένου ότι αυξάνεται η οικονομική αποδοτικότητα των τοπικών πόρων και υπηρεσιών. Ας παρακολουθήσουμε τις καταγρ...
στις 10-06-2011 Απόψεις|Ψηφιακές υπηρεσίες
@Daisy Modiano , από το ιστολόγιο Aboutourism   .Την μετάφραση επιμελήθηκε ο Λάζαρος Αγαπίδης για το Πόλεις και Πολιτικές Οι οργανισμοί διαχείρισης προορισμών (ΟΔΠ) «κινητο…ποιούνται».  Εσύ; Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο, το Διαδίκτυο μεσολαβεί πλέον στο 85% των συναλλαγών στην αγορά τουρισμού, ενώ η χρήση των έξυπνων κινητών συσκευών (smartphone), η ζ...
στις 30-05-2011 Ειδήσεις|Δήμος Σάμου|Ψηφιακές υπηρεσίες
Στα πλαίσια σχετικής πρόσκλησης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση» ο Δήμος Σάμου υποβάλλοντας τεκμηριωμένη πρόταση επέτυχε την ένταξη της δράσης με τίτλο «Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης & ξενάγησης επισκεπτών-περιηγητών»  με προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης  210.000 €. Η συγκεκριμέν...