Ειδήσεις

Μοχιανάκης Κωστής στις 09-09-2011 Ειδήσεις|Δήμος Ηρακλείου
 Στον αέρα η ιστοσελίδα που στηρίζει την υποψηφιότητα του Δήμου Ηρακλείου για Ευρωπαϊκή  Πρωτεύουσα Νεολαίας το 2014.Η ιστοσελίδα κατασκευάσθηκε με το cms Drupal και φιλοξενείται σε server του Δήμου Ηρακλείου. Μπορείτε να την επισκεφθήτε στη διεύθυνση heraklion2014.eu
Μοχιανάκης Κωστής στις 11-08-2011 Ειδήσεις|Δήμος Ηρακλείου
Διαρκής είναι η άνοδος της επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου.Σύμφωνα με το google analytics το πρώτο επτάμηνο του 2011, 168.991 μοναδικοί επισκέπτες πραγματοποίησαν 336.877 επισκέψεις, επιτυγχάνοντας αύξηση 19,2% στους μοναδικούς επισκέπτες και 15,8% στο σύνολο των επισκέψεων σε σχέση με το πρώτο επτάμηνο του 2010.
Μοχιανάκης Κωστής στις 14-07-2011 Ειδήσεις
Με επιτυχία έγιναν και φέτος , το τριήμερο 7, 8 και 9 Ιουλίου 2011 τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011.Ο τίτλος των Σεμιναρίων ήταν «Αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη βελτίωση των λειτουργιών του κράτους και την έξοδο από την κρίση» Τρεις Δήμοι του δικτύου ΙΚΑΡΟΣ έδωσαν το παρόν παρουσιάζοντας τις δραστηριότητές τους. Από τον Δήμο Ηρακλείου ο Μοχιανάκ...
στις 14-06-2011 Ειδήσεις|Δήμος Ρεθύμνου
Το Τμ. Πληροφορικής του Δήμου Ρεθύμνης με αφορμή το πρόγραμμα 'Καλλικράτης' αναδιοργανώνει τις υποδομές πληροφορικής και συγκεκριμένα τους Διακομιστές Βάσεων Δεδομένων και τους Διακομιστές Εφαρμογών (database & application servers) κάνοντας χρήση τεχνολογιών Server Virtualization με εργαλεία ανοιχτού λογισμικού και δωρεάν πλατφόρμες υποστήριξης του virtualization. Το Τμ. Πληροφορικής για...
στις 30-05-2011 Ειδήσεις|Δήμος Σάμου|Ψηφιακές υπηρεσίες
Στα πλαίσια σχετικής πρόσκλησης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση» ο Δήμος Σάμου υποβάλλοντας τεκμηριωμένη πρόταση επέτυχε την ένταξη της δράσης με τίτλο «Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης & ξενάγησης επισκεπτών-περιηγητών»  με προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης  210.000 €. Η συγκεκριμέν...
Μοχιανάκης Κωστής στις 25-05-2011 Ειδήσεις|Δήμος Ρόδου
Σύμφωνα με τα στοιχεία από το google analytics το πρώτο τετράμηνο του 2011 πραγματοποιήθηκαν 50.093 επισκέψεις από 35.834 απόλυτα μοναδικούς επισκέπτες. Ο μέσος όρος επισκέψιμων σελίδων ήταν 4,25 ενώ ο μέσος χρόνος παραμονής στο site ήταν 2:40 λεπτά. Σε σύγκριση με το Α' τετράμηνο του 2010 οπότε είχαμε 37,478 επισκέψεις παρουσιάζεται αύξηση 33,66%  ενώ ο μέσος χρόνος παραμονής στο site ήταν...