Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Περιφέρειας Κρήτης

Στοιχεία Event
Οργανωτής: 
Περιφέρεια Κρήτης
Τοποθεσία: 
Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου
Ημερομηνία - ώρα Event: 
10/03/2011 - 13:30 - 17:00

 

Συνεδριάζει στις 10 Μαρτίου 2011 το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης.Είναι η δεύτερη συνεδρίασή του .Μεταξύ των άλλων θα συγκροτηθούν ομάδες εργασίας.Ενδεικτικά αναφέρουμε τους παρακάτω τομείς.

•    Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
•    Τουρισμός
•    Ενέργεια
•    Περιβάλλον
•    Πολιτισμός
•    Υγεία
•    Επιχειρηματικότητα
•    Πράσινη Ανάπτυξη