ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Από σήμερα, ο Δήμος Ηρακλείου μπαίνει πραγματικά στην εποχή της υπερ-ευρυζωνικότητας.  Πριν από το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2», οι ταχύτητες με τις οποίες συνδέεται  το δίκτυο του Δήμου Ηρακλείου έχουν ήδη Yπερδεκαπλασιαστεί.  Έτσι, όλος ο Δήμος μπορεί, με υπηρεσίες ΦωνήςΔεδομένων και Πολυμέσων, να επικοινωνήσει πιο αποτελεσματικά με άλλους Δημόσιους Φορείς καθώς και με το Διαδίκτυο, και οι  απομακρυσμένες υπηρεσίες του Δήμου σε τοπικά και δημοτικά διαμερίσματα μπορούν να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους πολίτες.

Ο Δήμος Ηρακλείου έχει δημιουργήσει ένα Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών το οποίο αποτελείται από 72 χιλιόμετρα οπτικών ινών και 14 Κόμβους σε όλη την πόλη, για την διασύνδεση των κτιρίων των Δημοτικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών καθώς και για τα σχολεία και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης.  Έτσι, δημιουργήθηκε ένα ΔίκτυοΥψηλής Ταχύτητας, αξιοπιστίας, και προδιαγραφών που μπορεί να αξιοποιηθεί από τις υπηρεσίες δημοσίου ενδιαφέροντος οι οποίες με τη σειρά τους θα μπορούν πιο αποτελεσματικά να εξυπηρετούν τον πολίτη.

Ο Δήμος έχει ήδη αξιοποιήσει το δίκτυο αυτό για την διασύνδεση των κτιρίων του για τις υπηρεσίες τηλεφωνίας και του δικτύου δεδομένων.  Τώρα πλέονόλοι οι Δημόσιοι Φορείς που συνδεόταν στο δίκτυο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ μέσω ξεχωριστών τοπικών συνδέσεων θα μπορέσουν να καταργήσουν τις συνδέσεις αυτές και να συνδεθούν στο Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου ο Κεντρικός κόμβος του οποίου στεγάζεται στον χώρο του Δημοτικού Κτιρίου στην Ανδρόγεω 2.  Μέσω του δικτύου οπτικών ινών, θα πραγματοποιηθεί η διασύνδεση όλων των δημοσίων υπηρεσιών της πόλης με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

Έτσι, ο Δήμος Ηρακλείου αναλαμβάνει ένα νέο ρόλο, του TηλεπικοινωνιακούKόμβου όλου του Δημοσίου Τομέα της Πόλης.