Ο Δήμος Νάξου στην πορεία προς τον "ψηφιακό Δήμο"

Πλησιάζουμε στο τέλος του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.Ήδη τα έργα που εκτέλεσαν οι Δήμοι στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος "Κοινωνία της πληροφορίας" έχουν τελειώσει ή τελειώνουν.Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος να παρουσιάσουμε τις δραστηριότητες των Δήμων του δικτύου ΙΚΑΡΟΣ στους τομείς πληροφορικής και επικοινωνιών.Κάνουμε την αρχή συζητώντας με τον υπηρεσιακό υπεύθυνο του Δήμου Νάξου Ιωάννη Σέρβο.


Ποίες είναι οι κυριότερες ψηφιακές δράσεις που έγιναν στο Δήμο σας τα τελευταία χρόνια?

1) Δικτυακός τόπος τουριστικής προβολής www.naxos.gr
2) Δικτυακός τόπος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης www.e-naxos.eu
3) Μετάπτωση στο δίκτυο syzefxis.
4) Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών.
5) Δράσεις για την προώθηση της ευρυζωνικότητας.
6) Δημιουργία διαδραστικού χάρτη περιήγησης πολιτισμικής κληρονομιάς της Νάξου.
7) Δικτυακός τόπος τουριστικής προβολής www.digitalnaxos.com
8) Δημιουργία στούντιο τηλεδιάσκεψης
9) Προμήθεια λογισμικών GIS και CAD
10) Ασύρματη διασυνδεση χώρων ευθύνης του Δήμου Νάξου
11) Προμήθεια PDA για τους υπαλλήλους Δημοτικής Αστυνομίας και της 'Υδρευσης

Τί σχεδιάζετε για το επόμενο διάστημα στον τομέα της ψηφιακής σύγκλισης?

1) Επέκταση του Μητροπολιτικού δικτύου σε τουριστικές περιοχές.
2) Ασύρματα δίκτυα.
3) Δημιουργία χάρτη πλοηγου της Νάξου για συσκευές gps.
4) Δημιουργία GIS Δήμου Νάξου.
5) Δορυφορικό internet σε απομακρυσμένες περιοχές
6) Σταθμούς πράσινης ενέργειας

Ποιό είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην παραγωγή και διάδοση ψηφιακών υπηρεσιών που έχετε συναντήσει μέχρι τώρα ?

1) Για την παραγωγή το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι ότι ο Δήμος δεν πληρεί το όριο των 20.000 κατοίκων για την ένταξη σε έργα της ψηφιακής σύγκλισης.
2) Για την διάδοση ψηφιακών υπηρεσιών η έλλειψη γραφείου τύπου.
3) H διοργάνωση εκπαιδευτικών μαθημάτων στην περιοχή της Νάξου ( υπαλλήλων και πολιτων) και όχι σε απομακρυσμένα κέντρα κάνοντας χρήση θαλάσσιας συγκοινωνίας.

Είχαν επίδραση στη καθημερινή ζωή των δημοτών οι ψηφιακές παρεμβάσεις του Δήμου σας?

1) Υπήρξε επισκεψιμότητα σε πολύ καλό επίπεδο στις ιστοσελίδες που δημιουργήθηκαν
2) Υπήρξαν αιτήματα πολιτών για την επέκταση του Μητροπολιτικού δικτύου
3) Υπήρξε ζήτηση ασύρματων δικτύων

Σε τι τομείς θα επιθυμούσατε να πάρει πρωτοβουλίες το δίκτυο ΙΚΑΡΟΣ ?

1) Στη δημιουργία λίστας κοινών έργων πληροφορικής σύμφωνα με τις ανάγκες των μελών.
2) Την δημιουργία σταθμών ενημέρωσης αγροτών και κτηνοτρόφων με τη χρήση δορυφορικού internet