Ο Δήμος Αγίου Νικολάου στην πορεία για τον "ψηφιακό Δήμο"

Παρουσιάζουμε σήμερα την συζήτηση με τον Μιχάλη Μακάκη, υπηρεσιακό υπεύθυνο του Δήμου Αγίου Νικολάου σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών.Δεν είναι τυχαίο ότι επισημαίνονται τα θέματα της υποστελέχωσης της υπηρεσίας νέων τεχνολογιών και του ολιγάριθμου κοινού που χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Καθοριστικοί λοιπόν παράγοντες για την επιτυχία του στόχου "ψηφιακός Δήμος" είναι πρώτον η στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου και δεύτερον η αύξηση της ευρυζωνικότητας σε συνδιασμό με την ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών.

Ποίες είναι οι κυριότερες ψηφιακές δράσεις που έγιναν στο Δήμο σας τα τελευταία χρόνια?

1. ανάπτυξη μητροπολιτικου δικτύου οπτικων ινων
2. επέκταση μητροπολιτικου δικτύου οπτικων ινων
3. αναπτυξη υποδομής και υπηρεσιων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
4. ψηφιακες υπερεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Τί σχεδιάζετε για το επόμενο διάστημα στον τομέα της ψηφιακής σύγκλισης?

1. ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα της τηλειατρικής και πρόνοιας
2. ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα της πυρασφάλειας
3. δημίουργία ασύρματου δικτύου νέας τεχνολογίας στο κέντρο του Δήμου

Ποιό είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην παραγωγή και διάδοση ψηφιακών υπηρεσιών που έχετε συναντήσει μέχρι τώρα ?

1.Υποστελέχωση γραφείου Νέων Τεχνολογιών.
2. Το target group των e-υπηρεσιων του Δήμου Αγίου Νικολάου είναι σχετικά μικρό.

Είχαν επίδραση στη καθημερινή ζωή των δημοτών οι ψηφιακές παρεμβάσεις του Δήμου σας?
Έχουν καταγραφεί θετικά σχόλια ωστόσο ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η επισκεψιμότητα και η συχνότητα χρήση των υπηρεσιών από τους πολίτες. (4-5 αιτήματα /μήνα)

Σε τι τομείς θα επιθυμούσατε να πάρει πρωτοβουλίες το δίκτυο ΙΚΑΡΟΣ ?
1.Δημιουργία e-library για upload τεχνικών δελτίων/ προτάσεων εντάξεων σε ψηφιακά συγχρηματοδοτούμενα έργα- προγράμματα.
2. καλύτερη διαχυση know how ανάμεσα στους φορείς του δικτύου.
3. Δημιουργία συσκέψεων σε γεωγραφικό επίπεδο περίφερειας σε δίμηνη-τρίμηνη βάση για ανοιχτό διάλογο. Συναντήσείς σε εξάμηνη βάση με υπόλοιπους φορείς του δικτύου που βρίσκονται εκτός Κρήτη