Η commission περιγράφει τον ρόλο των πόλεων στη χρήση ΤΠΕ για την ενεργειακή επάρκεια

Η δεύτερη κοινοποίηση για τις ΤΠΕ και την ενεργειακή επάρκεια δημοσιεύτηκε στις 12 Μαρτίου 2009 και είναι η τελευταία προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να προάγει το ρόλο των ΤΠΕ στην υποστήριξη των φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 20% μέχρι το 2020.

Ενώ πιστεύει ότι η βιομηχανία των ΤΠΕ θα έπρεπε να «ηγείται μέσω παραδειγμάτων» στην κατεύθυνση της μείωσης του CO­­ 2 , η Commission στην κοινοποίηση της επίσης υποδεικνύει την ενεργοποίηση των περιφερειακών και τοπικών αρχών.

Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές μπορούν να ηγηθούν στο να κατευθύνουν τις απαιτήσεις για καινοτόμες λύσεις βασισμένες στις ΤΠΕ μέσω προμηθειών, καινοτόμων προγραμμάτων, πιλοτικών εργασιών και ανταλλαγή καλών πρακτικών. Με βάση αυτό η επιτροπή των Περιφερειών αναπτύσσει έναν οδηγό για περιφερειακές και τοπικές αρχές για την βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης μέσω καινοτόμου χρήσης των ΤΠΕ. Μία πρόσκληση για προσφορές θα δημοσιευτεί τις ερχόμενες εβδομάδες για συνεισφορά προς αυτή την κατεύθυνση.