Ημερίδα Ενημέρωσης Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

Στοιχεία Event
Οργανωτής: 
Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση
Τοποθεσία: 
αίθουσα Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, Οδός Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου (όπισθεν του Παντείου Πανεπιστημίου)
Ημερομηνία - ώρα Event: 
29/02/2012 - 10:00 - 14:00

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" σας προσκαλούν στην ημερίδα ενημέρωσης με θέμα: "Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση – Πρόοδος Υλοποίησης και Επόμενοι Στόχοι", η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, Οδός Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου (όπισθεν του Παντείου Πανεπιστημίου).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, με την υποβολή του επισυναπτόμενου Έντυπου Δήλωσης Συμμετοχής στην ΕΥΔ Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση στην ηλεκτρονική διεύθυνση f.papathanasiou@infosoc.gr ή στο φαξ  210-37.22.499, έως και την 24η Φεβρουαρίου 2012, στις 12.00 π.μ.
Η ημερίδα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
09.30 - 10.00
Προσέλευση – Εγγραφές
 
A’ ΜΕΡΟΣ: Δημόσιος Τομέας
 
10.00 - 10.30
Απολογισμός & Επόμενοι Στόχοι Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Α. Μαρκόπουλος, Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού
 
10.30 – 11.00
Δημόσια Έργα – Πρόοδος Υλοποίησης
Κ. Στάθη, Προϊσταμένη Μονάδας Β ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ
 
11.00 – 11.30
Δημόσιες Υποδομές & Ευρυζωνικότητα
Α. Βαφειάδης, Προϊστάμενος Μονάδας Α2 ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ
 
11.30 – 12.00
 
Διάλειμμα
 
Β’ ΜΕΡΟΣ: Ιδιωτικός Τομέας
 
12.00 – 12.15
Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση» & Jeremie
Α. Μαρκόπουλος, Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού
 
12.15 – 12.40
Δημιουργία Επενδυτικών Κεφαλαίων για επενδύσεις σε ΤΠΕ
Γ. Τσακίρης, Head of SE Europe, RBD, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
 
12.40 – 13.00
ICT FOR GROWTH  (ICT4 GROWTH)
Στ. Ασθενίδης, Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού
 
13.00 - 13.30
Ερωτήσεις
 
13.30 – 14.00
Ελαφρύ γεύμα