Ενημέρωση για τη "Διακρατική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας - Κίνας και Ισραήλ σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας"

Στοιχεία Event
Οργανωτής: 
H Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
Τοποθεσία: 
αμφιθέατρο του ΙΤΕ, Βασιλικά Βουτών, Νικ. Πλαστήρα 100, Ηράκλειο Κρήτης
Ημερομηνία - ώρα Event: 
06/03/2012 - 15:00 - 18:00

H Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ προσκαλούν το κοινό της Κρήτης στην ημερίδα που διοργανώνουν με θέμα: «Διακρατική Συνεργασία μεταξύ Ελλάδας - Κίνας και Ελλάδας - Ισραήλ σε θέματα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης προς όφελος των επιχειρήσεων»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη  και ώρα 15:00 - 18:00 στο αμφιθέατρο του ΙΤΕ, Βασιλικά Βουτών, Νικ. Πλαστήρα 100, Ηράκλειο Κρήτης.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση στο επιχειρηματικό και ερευνητικό κοινό των πρόσφατων συμφωνιών της Ελλάδας με την Κίνα και το Ισραήλ για την προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα σε επιχειρήσεις στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, με την πιθανή συμμετοχή και ερευνητικών φορέων.

Τελικό ζητούμενο των συνεργασιών είναι η παραγωγή νέων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που να απευθύνονται στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά. Για κάθε πρόταση συνεργασίας προβλέπεται ενίσχυση μέχρι 400.000 ενώ η συνολική δημόσια δαπάνη, ανά χώρα συνεργασίας, είναι της τάξης των 10 εκ. Ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω προκηρύξεις εντάσσονται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&ΤΑ Συνεργασίες», η οποία θα συγχρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 1) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) των 5 Περιφερειών μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.

Η αναζήτηση συνεργασιών των επιχειρήσεων θα υλοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (www.help-forward.gr ) μέσω της αξιοποίησης υπαρχόντων Δικτύων.