Αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη βελτίωση των λειτουργιών του κράτους και την έξοδο από την κρίση

Στοιχεία Event
Οργανωτής: 
Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) τον Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ
Τοποθεσία: 
Σύρος
Ημερομηνία - ώρα Event: 
07/07/2011 - 18:30 - 10/07/2011 - 13:00