Ανοιχτό λογισμικό και ελεύθερο περιεχόμενο για ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο ζητά η Εταιρία Ελεύθερου Λογισμικού

Να υποστηρίξουν και να υιοθετήσουν τις αρχές του του ανοιχτού περιεχομένου, των ανοιχτών τεχνολογιών, της ελεύθερης διάδοσης της γνώσης, αλλά και της ανοιχτής πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία καλεί με επιστολή της προς τα πολιτικά κόμματα η Εταιρία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ).

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ, η οποία είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελείται από 26 πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, τεχνολογικά ιδρύματα και κοινωφελείς φορείς, έχει ως στόχο να συμβάλει στην προώθηση και ανάπτυξη του ελεύθερου λογισμικού στην εκπαίδευση, την δημόσια διοίκηση και των επιχειρήσεων.

Στην επιστολή, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΛΛ/ΛΑΚ, κ. Θ. Καρούνος, γίνεται επισκόπηση του τετραετούς της έργου, καθώς και έκκληση προς τα κόμματα να υποστηρίξουν μία εθνική στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

«Η ΕΕΛ/ΛΑΚ πιστεύει ότι οποιαδήποτε Εθνική στρατηγική για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις εξής προτεραιότητες:
- τη βελτίωση της ζωής του πολίτη μέσω της χρήσης ΤΠΕ με την βελτίωση της αυτονομίας του και την αύξηση του ελέγχου που έχει στη χρήση τους,
- τη βιώσιμη ανάπτυξη με τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο χώρο της αγοράς ΤΠΕ στην Ελλάδα» σημειώνεται.

Στην επιστολή γίνεται έκκληση για:

- την αποφυγή επιχειρηματικών μοντέλων που στηρίζονται στην απλή διανομή αδειών λογισμικού τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του οποίου δεν ανήκουν καν σε εταιρίες Ελληνικών συμφερόντων,

- την αύξηση της διαφάνειας στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, στη νομοπαρασκευαστική και νομοθετική λειτουργία και στη λειτουργία των δικαστηρίων

- την αξιοποίηση υπαρχόντων ανθρωπίνων πόρων, τεχνογνωσίας και υποδομών ΤΠΕ

- την αποφυγή χρονοβόρων και δαπανηρών παρεμβάσεων που δεν έχουν πιθανότητες βιωσιμότητας ούτε μπορούν να ανταποκριθούν στο επείγον της κατάστασης.

Στην επιστολή σημειώνεται ότι «οι προτεραιότητες αυτές μπορούν να υπηρετηθούν με την υιοθέτηση των ακόλουθων κεντρικών αξόνων πολιτικής»:
- χρήση ΕΛ/ΛΑΚ από τη δημόσια διοίκηση ως στρατηγική επιλογή

- δημιουργία και Χρήση Ανοιχτών Δεδομένων ως βασική πολιτική ΤΠΕ για τη διαφάνεια και την ανάπτυξη

- ανοιχτά πρότυπα και τη διαλειτουργικότητα ως προαπαιτούμενο της ανοιχτής διακυβέρνησης

- αξιοποίηση υφιστάμενων ανθρωπίνων και υλικών πόρων και δημιουργία κοινοτήτων χρηστών

- δημιουργία Ανοιχών Υποδομών

- διάθεση μέρους του Φάσματος ως Κοινή Ανοιχτή Υποδομή

- υιοθέτηση πολιτικών για τη Διανοητική Ιδιοκτησία βασισμένες σε μετρικά στοιχεία και με στόχο την ενίσχυση της Ελληνικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

«Λαμβάνοντας υπόψιν τα παγκόσμια κινήματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί και διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια, τα οποία υποστηρίζουν το ανοιχτό περιεχόμενο, τις ανοιχτές τεχνολογίες, την ελεύθερη διάδοση της γνώσης αλλά και την ανοιχτή πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία σας καλούμε να υιοθετήσετε τις αρχές αυτές και να τις συμπεριλάβετε στο πρόγραμμά σας» αναφέρεται.

«Μέσα από την υποστήριξη του ανοιχτού λογισμικού, του ανοιχτού περιεχομένου και τον ανοιχτών τεχνολογιών προωθείται η διαφάνεια, η καταπολέμηση της διαφθοράς, ενισχύεται η πρόσβαση του πολίτη στη δημόσια πληροφορία και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, θέτοντας τις βάσεις για ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης που αποτελεί και το κύριο ζητούμενο των καιρών μας» καταλήγει η επιστολή.